Valinta oikeudenmukaisuuden ja kirkollisen perinteen välillä

Perhe ja avioliitto muutoksessa (toim. Maarit Hytönen). Kirkon tutkimuskeskus 2017. 375 s.

Kuuma peruna on tällä hetkellä tasa-arvoinen avioliitto, johon kirkolla on paineita ottaa kantaa, koska yhteiskunta on jo hyväksynyt sellaisen parisuhteen julkistamisen muodon. Ehkä tämäkin tutkimus, 14 artikkelia perheestä, avioliitosta ja seksuaalielämästä on syntynyt juuri kirkon tarpeita varten. Ei ole kysymys vain pitkän tikun vetämisestä siitä, kumpi kahdesta vaihtoehdosta otetaan käyttöön: kirkko hyväksyy tasa-arvoisen avioliiton tai ei hyväksy, jolloin kirkolla säilyy erilainen käsitys avioliitosta kuin yhteiskunnalla. Tämä ei ole mikään helppo ratkaisu. Tasa-arvoinen avioliitto sisältää sellaisen käsityksen samaa sukupuolta olevien seksistä, että sitä on vaikea yhteen sovittaa joidenkin raamatunkohtien kanssa, jos Raamattua luetaan kuin lakikirjaa, ja kirkon perinteen, erityisesti suurten kirkkokuntien käytännön kanssa. Raamatuntulkinnassa sekä liberaalit että konservatiivit perustelevat näkemyksiään Raamatulla. Kirkon ratkaisu voi johtaa kirkon hajoamiseen tai ainakin kirkostaeroamisbuumiin. Jos totuus voittaa, niin tarvitseeko kirkosta eroamista pelätä? Mutta onko tässä sen arvoinen asia, että sen takia kannattaa aiheuttaa kirkon jakautuminen? Ekumeeninen yhteyden tavoittelu ottaa takapakkia, mikäli luterilainen kirkko poikkeaa suurten kirkkojen traditiosta. Luulen, että ekumenia ei paina niin paljoa vaa’assa, että sen takia voidaan vetäytyä itsenäisen ratkaisun tekemisestä. Sitä paitsi kirkkomme saattaisi tehdä sen, missä muut pistävät päänsä pensaaseen ja jäävät odottamaan kehityksen kulkua, joka ehkä pakottaa heidätkin muuttamaan perinteisiä käytäntöjään.

Jotta Suomen kirkko voi tehdä ratkaisunsa samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisestä, on selvitettävä, mitä on avioliitto. Onko olemassa kristillistä avioliittoa? 14 tutkija on kukin omassa artikkelissaan selvittänyt jotain avioliittoon, perheeseen ja seksuaalisuuteen liittyvää asiaa. Tässä tulee tutkituksi avioliittokäytäntöjä koko ihmiskunnan historiassa ja eri uskonnoissa. Ennen kaikkea tulee selväksi se, että avioliittokäsityksiä on monenlaisia ja perheitä on monenmuotoisia. Toisin kuin on luultu, moniavioisuus ei korreloi ihmiskunnan kehityksen kanssa. Ihmiskunnan vanhoissa metsästys- ja keräilykulttuureissa oli vallalla yksiavioisuus. Maanviljelykulttuurin myötä kehittyi moniavioisuus, joka on taas puolestaan taittunut modernissa yhteiskunnassa. Tämän päivän maailmassa moniavioisuus on yhä monissa kulttuureissa tapana. Perhemuodot ovat moninaistuneet länsimaissa viime vuosikymmeninä. Homoseksuaalisuuden lisäksi on monia muita seksuaalielämän ilmaisun tapoja, jotka ovat ’astuneet kaapista ulos’. Länsimaisissa yhteiskunnissa on alettu ymmärtää seksuaalisia vähemmistöjä, ettei kaikilla ihmisillä ole samanlaista seksuaalista identiteettiä, jota voisi vapaasti säädellä ja valita tai muuttaa identiteettiään. Mikäli tässä on kysymys sukupuolisesta yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, silloin ei ole oikeuttaa vaatia ihmiseltä sellaista sukupuolisen identiteettinsä ilmaisutapaa, joka on vastoin hänen sisäistä olemustaan. Joissakin herätyskristillisissä piireissä olen kuullut nykyään sanottavan, että kristityllä on kyllä oikeus säilyttää seksuaalinen identiteettinsä, mutta hän ei saa toteuttaa sitä. Hänet siis tuomitaan selibaattiin tai heteroseksuaaliseen käyttäytymiseen vastoin hänen identiteettiänsä.

Käsiteltävä teos ei ratkaise ongelmaa. Kukaan ei sano selkeästi, mitä nappia kirkollisten päättäjien tulisi painaa, kun asia tulee kirkolliskokouksen käsittelyyn. Tämä artikkelikokoelma auttaa kuitenkin hahmottamaan, kuinka monisyisestä asiasta on kysymys. Tutkittu tieto vaatii päättäjiä ottamaan selvää asioista, ettei puhu läpiä päähänsä eikä väitä jotain sellaista, mikä ei tutkimuksen mukaan pidä paikkaansa. Tutkittuihin asioihin kuuluvat mm. seuraavat aiheet: Uskontojen käsityksiä seksuaalisuudesta ja avioliitosta, avioliiton teologia ekumeenisena kysymyksenä, samaa sukupuolta edustavien parien avioliittoon vihkimistä koskevat argumentit, perhemuodon muutoksia Suomessa, monikulttuuriset ja sateenkaariperheet.

Etusivu    Kirja-arvioinnit